ਕੀ ਰੇ ਬ੍ਰਿਓਨੇਸ ਤਿੰਨ ਪੇਟ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ?

2012 ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਲੈਸ਼ਰ ਕੱਪ 2 ਸਲੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੌਨ ਅਮਾਡੋ ਅਰਨੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.