ਨਾਸਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਈਲ ਲਾਰਸਨ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਚਾਰਲੋਟੇ, ਐਨ.ਸੀ. - ਨੈਸਕ ਸਟਾਰ ਕਾਈਲ ਲਾਰਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਇਕ ਨਸਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ - ਇਕ ਹਫਤੇ' ਚ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ raਨਲਾਈਨ ਰੇਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ.