ਪੀਐਚਏ: ਸਿਰਫ 180/120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੀਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ?
 

ਮਨੀਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ - ਫਿਲਪੀਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180/120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਟਰੀਨਾ ਹਲੀਲੀ ਅਤੇ ਹੈਡਨ ਖੋ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 180/120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਐਚਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. Lyਰਲੀ ਬੁਗਾਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ.(ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 180/120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.)

ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਗਾਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਚਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਬੁਗਾਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ.

(ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.)ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਲਾਸੀਓ ਡੀ ਮੇਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਨੋਵਾਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਇਨਕੁਆਇਰ / ਗ੍ਰਾਗ ਸੀ. ਮਨਟਿਗ੍ਰੇਂਡ)

ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

(ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ. ਬੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.)

ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬੁਗਾਰੀਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ.

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

(ਆਓ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.)

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨਾ- ਟੀਕਾ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹ.

COVID-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਕਮਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

ਜੀ.ਐੱਸ.ਜੀ.